ZLIKWIDUJDLUGI.PL

Upadłość konsumencka

Klienci trafiają do nas z różnymi problemami. Znajdują się często w trudnych sytuacjach życiowych, zaś ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest dla nich ostatnią deską ratunku. Czym jest upadłość i kogo dotyczy?

Upadłość konsumencka to potoczna nazwa postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, uregulowanego w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228).
Postępowanie to ma dwa zasadnicze cele. Po pierwsze – dochodzi do całkowitego lub częściowego umorzenia długów dłużnika, a po drugie – do zaspokojenia wierzycieli (przynajmniej w części ich roszczeń).

Dla kogo jest upadłość konsumencka?

Wprowadzona w 2020 roku nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe znacznie ułatwiła proces ubiegania się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Mimo to, mając na względzie wieloetapową procedurę, warto zapewnić sobie profesjonalną pomoc prawną.

Nasza kancelaria oferuje kompleksowe usługi z zakresu upadłości konsumenckiej, dbając o to, by oddłużanie osób fizycznych przebiegało sprawnie i maksymalnie komfortowo dla naszych klientów. Do każdej współpracy podchodzimy indywidualnie, pomagając wypracować najlepszą strategię wyjścia ze spirali zadłużenia i umożliwiając rozpoczęcie nowego życia. Życia wolnego od długów.

Jakie skutki niesie ze sobą upadłość osób fizycznych?

Ogłoszenie przez sąd upadłości konsumenckiej skutkuje umorzeniem zadłużenia powstałego przed wydaniem prawomocnego orzeczenia. Konsument zostaje uwolniony od długów oraz niezaspokojonych wierzytelności w wyniku przeprowadzonego postępowania upadłościowego oraz wykonanego planu spłaty.

W wyjątkowych sytuacjach możliwa jest również upadłość konsumencka bez ogłaszania planu spłaty. Zwykle dotyczy to sytuacji, w której dłużnik nie posiada żadnego majątku, którego zbycie pozwoliłoby na choćby częściowe zaspokojenie interesów wierzycieli, a ponadto wtedy, gdy do niewypłacalności dłużnika nie doszło w wyniku jego niedbalstwa.

Nowelizacja przepisów spowodowała, że obecnie na etapie postępowania upadłościowego nie jest sprawdzane to, czy do niewypłacalności dłużnika doszło na skutek rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania dłużnika, czy stanowi ona wynik innych okoliczności. Fakt ten weryfikowany jest dopiero przy ustalaniu planu spłaty wierzycieli. Jeśli jednak sąd uzna, że do bankructwa doszło na skutek wyraźnej niegospodarności lub zawinionego działania dłużnika, może wydłużyć okres spłaty wierzycieli.

Czym jest postępowanie upadłościowe osób fizycznych?

Podstawę do wszczęcia postępowania upadłościowego stanowi powstanie stanu faktycznej niewypłacalności – gdy osoba zadłużona nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań.

W toku postępowania, którego efektem jest upadłość konsumencka osoby fizycznej, dochodzi do zbycia (likwidacji) całości majątku należącego do dłużnika, lub jego części, w celu uzyskania wartości pozwalającej na spłatę zobowiązań i pokrycie kosztów związanych z prowadzonym postępowaniem. Wyłączeniu podlegają jedynie środki pierwszej potrzeby, niezbędne do prowadzenia gospodarstwa domowego. Wśród przedmiotów, które może zająć syndyk, znajdują się m.in.:

 • samochody oraz inne pojazdy,
 • elektronika i AGD o wysokiej wartości,
 • nieruchomości należące do dłużnika,

a także inne wartościowe składniki majątku.

Upadłość bez działalności gospodarczej – o czym musisz pamiętać?

Decydując się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, pamiętaj, że wszelkie czynności, które podejmujesz w trakcie postępowania, mogą mieć wpływ na decyzję sądu o uznaniu lub oddaleniu Twojego wniosku o upadłość konsumencką.

Poważnym błędem jest również zatajanie przed syndykiem swojego majątku lub jego określonych składników. Prowadzenie postępowania zobowiązuje Cię do współpracy, w szczególności do udostępniania informacji dotyczących posiadanego majątku, przedstawiania dokumentacji, korespondencji oraz dokumentów rozliczeniowych.

Upadłość konsumencka – zyskaj wsparcie ekspertów

Proces prowadzący do skutecznego oddłużenia konsumenta bez działalności gospodarczej może trwać wiele lat – nawet mimo nowelizacji ustawy i znacznego uproszczenia przepisów. Biorąc pod uwagę wieloetapowy charakter postępowania, wsparcie doświadczonych ekspertów z kancelarii oddłużeniowej może okazać się nieocenione. Wiedzą o tym doskonale nasi liczni klienci, którym pomogliśmy wydostać się ze spirali zadłużenia. Już dziś skontaktuj się z nami i przekonaj się, że upadłość konsumencka może stać się Twoją przepustką do życia wolnego od długów.

ZLIKWIDUJDLUGI.PL

Kto może starać się o upadłość konsumencką?

W trybie konsumenckim o ogłoszenie upadłości starać się mogą zarówno osoby, które nigdy nie prowadziły własnej działalności gospodarczej, jak i również te, które zdecydowały się zamknąć własną działalność. 

Bez znaczenia są zatem okoliczności, czy długi wynikają z prowadzonej działalności, czy pochodzą ze spraw, które nie były związane w żaden sposób z działalnością gospodarczą. Dlatego o ogłoszenie upadłości może ubiegać się również każdy były przedsiębiorca, a zatem ten, kto w dniu złożenia wniosku o upadłość zamknął działalność gospodarczą.

ZLIKWIDUJDLUGI.PL

Upadłość osób fizycznych - jak możemy Ci pomóc?

1. Przeanalizujemy wnikliwie Twoją sprawę. Analizę wykonamy wieloaspektowo, badając Twoją sprawę pod kątem finansowym i prawnym.

 1. Zapoznamy się całą dokumentacją, którą posiadasz. Pomożemy Ci dotrzeć do dokumentów, których nie możesz zdobyć.
 2. Sprawdzimy Twoją sytuację we różnych rejestrach.
 3. Dokonamy oceny przesłanek, od których zależy ogłoszenie upadłości, bez względu na wysokość Twoich zobowiązań.

2. Zaproponujemy Ci różne możliwości rozwiązania Twoich problemów.

 1. Przedstawimy Ci dwa zasadnicze modele naszej współpracy.
 2. Wyjaśnimy Ci korzyści i skutki wynikające z każdego zaproponowanego rozwiązania.
 3. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości. 

3. Dokonujesz świadomego wyboru najbardziej korzystnego rozwiązania.

 1. Przygotujemy dla Ciebie kompletny wniosek o ogłoszenie upadłości wraz z potrzebnymi dokumentami.
 2. Procedurą objąć możemy również Twojego małżonka.
 3. Dopełniamy wszelkich formalności, byś o nic nie musiał się martwić. 

4. Osiągamy nasz wspólny cel, dobierając środki w zależności od ustalonego modelu współpracy.

 1. Pomagamy Ci na każdym etapie postępowania. Udzielamy Ci porad prawnych, bez względu na stopień skomplikowania sprawy. 
 2. Reprezentujemy Cię przed sądem. Służymy wsparciem w kontaktach z syndykiem, wierzycielami i komornikami.
 3. Sporządzamy wszelkie dokumenty za Ciebie, wystąpimy z odpowiednimi wnioskami (np. o wydzielenie środków na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych)

5. Zaczynasz życie bez długów.

 1. Żyjesz w spokoju i cieszysz się życiem
 2. Nie nachodzą Cię komornicy ani windykatorzy.
 3. Możesz pozwolić sobie na małe wakacje

Skontaktuj się z nami!

Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.